medal

1. Dwie strony medalu «dodatni i ujemny aspekt jakiejś sprawy»: Zawsze są ludzie źli i dobrzy, kochani i niekochani. Są dziewczyny, co lecą tylko na forsę i takie, które o nią nie dbają i zawsze są dwie strony medalu. Cosm 7/1999.
2. Jedna (druga, odwrotna) strona medalu «jeden (drugi, inny, przeciwny, zwykle negatywny) aspekt sprawy»: (...) wypuszczany do zbiorników narybek niemal natychmiast jest zjadany przez wiecznie głodne wydry. Zwierzęta te konsumują spore ilości pożytecznych dla środowiska żab, jaja i pisklęta ptaków wodnych, a także ślimaki i raki, których w Bieszczadach coraz mniej. Ale istnieje też druga strona medalu, o czym warto wiedzieć. Otóż wydry wyławiają dużo ryb chorych, a to ma niebagatelne znaczenie dla zachowania równowagi, zwłaszcza w gospodarstwach hodowlanych. SN 29/10/1998.
3. Ktoś, coś (jest) na medal «o kimś lub o czymś wyróżniającym się jakąś pozytywną cechą, zasługującym na uznanie»: Och, u mnie bardzo, bardzo dobrze i wszystko jest w porządku i na medal, wiesz? M. Musierowicz, Dziecko.
4. Spisać się na medal «zachować się lub zrobić coś bardzo dobrze, w sposób zasługujący na uznanie»: Wszyscy spisali się na medal, bo z pięcioosobowej reprezentacji czwórka zagra dalej. TKos 5/1999.
5. Zrobić, wykonać itp. coś na medal «zrobić coś bardzo dobrze, w sposób zasługujący na uznanie»: Wszystko miało być wykonane na medal i bez szemrania, a ze szkoły nie wolno było wracać z niższą oceną niż bardzo dobry. TSt 11/1996.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

 • medal — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż III, D. u; lm D. i {{/stl 8}}{{stl 7}} mały, płaski krążek metalowy, okrągły lub owalny, ozdobiony napisem, wizerunkiem itp. po jednej albo obu stronach, upamiętniający ważne wydarzenia, czyny bohaterskie, odkrycia… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • Medal — Med al, v. t. [imp. & p. p. {Medaled}, or {Medalled}; p. pr. & vb. n. {Medaling} or {Medalling}.] To honor or reward with a medal. Medaled by the king. Thackeray. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • medal — [med′ l] n. [Fr médaille < It medaglia < VL * medalia, a small coin < * medialia < LL medialis, MEDIAL] 1. a small, flat piece of metal with a design or inscription stamped or inscribed on it, made to commemorate some event, or… …   English World dictionary

 • Medal — Med al, n. [F. m[ e]daille, It. medaglia, fr. L. metallum metal, through (assumed) LL. metalleus made of metal. See {Metal}, and cf. {Mail} a piece of money.] A piece of metal in the form of a coin, struck with a device, and intended to preserve… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • medal — index prize Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

 • medal — has derivative forms medalled, medallist in BrE, and usually medaled, medalist in AmE …   Modern English usage

 • medal — [n] decoration of honor badge, commemoration, gold, hardware*, laurel, medallion, reward, ribbon, wreath; concepts 337,476 …   New thesaurus

 • medal — ► NOUN ▪ a metal disc with an inscription or design, awarded for achievement or to commemorate an event. ORIGIN Latin medalia half a denarius …   English terms dictionary

 • Medal — For the English rock band, see Medal (band). Medallion redirects here. For other uses, see Medallion (disambiguation). Medal distributed by Cecilia Gonzaga to political allies, a common practice in Renaissance Europe. Designed by Pisanello in… …   Wikipedia

 • medal — /med l/, n., v., medaled, medaling or (esp. Brit.) medalled, medalling. n. 1. a flat piece of metal, often a disk but sometimes a cross, star, or other form, usually bearing an inscription or design, issued to commemorate a person, action, or… …   Universalium

 • medal — n. 1) to award, give a medal 2) to earn a medal 3) to strike ( make ) a medal 4) a bronze; gold; silver medal (as a prize) 5) a medal for (to earn a medal for bravery) * * * [medl] give a medal gold silver medal (as a prize) …   Combinatory dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.